Niets voor Niets

Op deze website krijg je niets voor niets...

Remedial teacher Rotterdam

Op zoek naar een remedial teacher in Rotterdam bij onze onderwijspraktijk kunnen ouders de begeleiding vinden die nodig is voor hun kinderen die moeite hebben met leren. De ondersteuning die een remedial teacher in Rotterdam aanbiedt is afgestemd op kinderen van verschillende niveaus. Voor basisschool kinderen bieden we technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Het is tevens mogelijk om remedial teaching te ontvangen voor middelbare schoolkinderen. Dat bieden we dan op maat aan.

Al onze remedial teachers uit Rotterdam maken gebruik van erkende remediƫrende methodes die gericht zijn op het verbeteren van leerprestaties in de klas, maar ook voor thuis wanneer er huiswerk gedaan moet worden. Maak daarom handig gebruik van onze remedial teaching technieken en zorg ervoor dat uw kind weer met plezier naar school gaat.

Hulp bij diverse leerproblemen

De remedial teachers van onze onderwijspraktijk in Rotterdam kunnen ondersteuning bieden bij diverse leerproblemen. Zo is het mogelijk om hulp te krijgen bij kinderen die last hebben van ADHD, die moeite hebben met het onderhouden van zaken op de korte termijn en die intelligentieproblemen ervaren. Waar ook het probleem ligt, onze remedial teachers kunnen adequate oplossingen bieden. Ook in geval met dyslexie of dyscalculie zijn er remedial teaching methoden die geschikt zijn. We helpen kinderen met het structureren van hun schoolwerk waardoor ze sneller en makkelijker door de stof heen gaan. Laat daarom een remedial teacher voor Rotterdam hulp bieden bij dergelijke leerproblemen.

Het leertraject

Onze onderwijspraktijk biedt een op maat gemaakt leertraject waarbij een remedial teacher uit Rotterdam begeleiding geeft. Door structureel te werk te gaan kan men erachter komen waar de onderwijsbehoeften van het kind liggen terwijl het aldoende leert. Het begint met een intakegesprek, gevolgd door een onderzoek, het opzetten van een handelsplan, de begeleiding van de remedial teacher, de evaluatie en de bijsturing. Op die wijze kunnen we met onze remedial teaching een maatoplossing bieden voor ieder kind en bent u als ouder geheel ontzorgd.

Comments are closed.