Niets voor Niets

Op deze website krijg je niets voor niets...

Onderhoud industriedeur volgens de wetgeving

Veel bedrijven zijn niet op de hoogte dat een onderhoud van een industriedeur wettelijk verplicht is. Indien uw bedrijf een controle krijgt en de industriedeur niet voldoet aan de wettelijke eisen kan de deur vergrendeld worden en mag u hem niet meer gebruiken. Om te voorkomen dat een industriedeur vergrendeld wordt, kunt u jaarlijks onderhoud en keuring laten uitvoeren door een erkend bedrijf.

Onderhoud industriedeur

De Europese en Arbowetgeving heeft het wettelijk verplicht om industriedeuren minimaal één keer per jaar te laten onderhouden. Industriedeuren moeten na een onderhoudsbeurt voldoen aan de wettelijke norm. Voor industriedeuren geldt de Europese norm NEN EN 14341 + A2. De wetgeving omtrent het onderhouden van een deur is opgesteld om de veiligheid van werknemers en bezoekers te waarborgen.

Door intensief gebruik en slecht onderhoud kan er slijtage ontstaan aan de onderdelen van een industriedeur. Slijtage kan er weer voor zorgen dat een industriedeur niet goed meer functioneert en niet veilig meer is. Jaarlijks onderhoud zorgt ervoor dat een industriedeur jaarlijks wordt gecontroleerd op eventuele gebreken en de onderdelen die versleten zijn gerepareerd of vervangen worden. ROMASS Business is al jaren de reparatie en onderhoudsspecialist van alle merken en types industriedeuren, bedrijfsdeuren en docksystemen.

Onze monteurs zijn professioneel opgeleid en zijn op de hoogte van de vastgestelde eisen waaraan een deur moet voldoen. Tijdens een onderhoudsbeurt gaan de monteurs van ROMASS Business de onderdelen van de deur bekijken of ze nog voldoen aan de wettelijke eisen en de onderdelen onderhouden zodat ze weer goed en veilig functioneren. Een aantal onderdelen die tijdens een onderhoudsbeurt worden gecontroleerd zijn:

  • Onderloopbeveiliging
  • Elektrische bekabeling
  • Kabelbreukbeveiliging
  • Scharnieren en rolhouders
  • Sloten en vergrendeling

Serviceovereenkomsten jaarlijks onderhoud

ROMASS Business biedt verschillende serviceovereenkomsten voor het jaarlijks onderhouden van industriedeuren. Afhankelijk van het aantal deuren, staat van de deuren en de eisen en wensen. De drie serviceovereenkomsten die wij aanbieden zijn:

  • Eenmalige service;
  • Pakket Zorgeloos;
  • Pakket Op maat

Meer informatie over onze diensten kunt u terug vinden op onze website. Wilt u liever persoonlijk contact? Wij zijn bereikbaar op 085-0290622.

Comments are closed.