Niets voor Niets

Op deze website krijg je niets voor niets...

Een echtscheiding gaat niet in de koude kleren zitten

Geen enkele echtscheiding is fijn, want ook wanneer het een gezamenlijk besluit is zal er veel afscheid genomen moeten worden. Afscheid van je vertrouwde leven, afscheid van je partner als levenspartner, afscheid van je schoonfamilie en misschien ook wel van een aantal vrienden. Als er kinderen zijn zullen ook zij veel gaan voelen van het verlies op alle fronten. Hun gevoel van zekerheid en veiligheid krijgt een knauw. Het is dan ook van het grootste belang dat in alle gevallen bij elke beslissing ook aan hen gedacht wordt. Elke beslissing die jullie nemen heeft effect op het kind. Zorg ervoor dat ze op een bepaalde manier veiligheid gaan ervaren in deze roerige tijd.

Echtscheiding betekend ook verdelen. Hoe doe je dat?

Verder is een echtscheiding verder van prettig wanneer je kijkt naar het geldelijk verlies. Alles moet verdeeld worden. Jullie moeten beslissen of iemand, en wie dan, er in het huis blijft wonen. Mogelijk moet iemand uitgekocht worden bij een eigen woning en ook bij een huurwoning moet worden bekeken wat de mogelijkheden zijn in het licht van jullie afzonderlijke inkomens. Alle roerende goederen worden verdeeld en alle schulden of spaartegoeden. Veel om over te beslissen. Het is dan ook in je voordeel wanneer dit allemaal in goed overleg kan. Dan kan een mediator jullie helpen bij de scheiding zodat niets over het hoofd gezien wordt.

Mediator Deventer voor een goede begeleiding

Een mediator is onpartijdig en heeft als belang dat jullie een evenwichtig echtscheidingsconvenant opstellen en waar nodig een ouderschapsplan. Zorg dat je een mediator treft die ook de scheiding bij de rechtbank kan regelen. De rechter moet namelijk uitspraak doen over de scheiding waarvoor hij het convenant en het ouderschapsplan gebruikt. Indien deze goed zijn opgesteld zullen deze onverkort worden overgenomen. Een mediator waakt voor goede stukken en een juiste behandeling. Mediator Deventer heeft ruime ervaring op dit terrein en staat jullie graag bij om tot een goed resultaat te komen.

echtscheiding

Comments are closed.